Λερωμένα Εγώ – Θεατρική Παράσταση / Theatrical Play